Описание

Непубликуван

Пакет  Счетоводна Къща включва почти всички основни продукти от семейството на BulMar Office, което го прави универсален комплект от
инструменти за всички възможни нужди на счетоводителя. Инструментите (модулите) са:

Счетоводство+ - е специализиран софтуер за водене на счетоводство от счетоводни къщи;

 

ТРЗ и Личен състав - за водене на пейрол и личен състав;

 

Калкулация на счетоводен труд - следене на времето за обслужването на всеки клиент;

 

⇒ Видео семинари - 8 /осем/ видео семинара месечно в областите данъци, счетоводство, осигуряване и право;

 

Склад - управление и отчетност на складове;

 

Фактуриране - издаване на всички първични счетоводни документи;

 

 ⇒ Банкови документи - съставяне на всички видове банкови платежни документи и често ползвани шаблони;

 

 ⇒ Каса - издаване на приходни и разходни касови ордери към физическа каса