Счетоводство+ е софтуер с добавени специални функционалности за нуждите на една счетоводна къща. Някой от отличителните му характеристики са: - Възможност за генериране на индивидуален сметкоплан от потребителя; - Използване на готови номенклатури при въвеждане на нова фирма(фин. отчети, сметкоплан, операции и др.) ; - Автоматично следене и планиране на ДДС разчетите; - Възможност за следене и преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели; - Автоматизирано попълване и тестване на дневници, декларации по ДДС и VIES декларация; - Лесно и бързо вмъкване, изтриване или редактиране на счетоводни операции; - Автоматично приключване на финансова година с възможност за последващи корекции в минали периоди. - Възможност за локални настройки според спецификите на осчетоводяване за всяка фирма; - Отворени счетоводни периоди.
Счетоводство+ дава големи възможности за счетоводителя и мениджъра, благодарение на богатите си справки и отчети:
- Оборотна ведомост, Хронология на сметкa, Главна книга, Баланс, ОПР, Паричен поток, Отчет за капитала и др.; - Аналитични обороти на сметка със стойностна и/или количествена информация на цялата или определено ниво от нея; - Изготвяне на справка състояние на сметка с или без информация за кореспонденция с други - Информация за просрочени плащания и разчети с контрагенти - Търсене на документи по всевъзможни критерии; - Генеране на индивидуални отчети и експортирането им в Excel

  • Автоматизирано изготвяне на разбираеми доклади и предварителни разчети, на база осчетоводените документи. Виж пример;
  • Уникална функционалност за планиране, отлагане и следене на ДДС разчетите;
  • Автоматизирано следене на изразходенето време за счетоводното обслужването на всеки клиент и генериране на справки;
  • Web система за импорт на документи и техните снимки в софтуера Счетоводство+. Виж изглед, как се случва вижте във филма ТУК.
  • Импорт и осчетоводяване на документи, издадени от Fakturirane.bg. Възможност за импорт и от други програми;
  • Обработка на неограничен брой фирми (без допълнително заплащане);
  • Консултации и поддръжка по телефон и онлайн (без допълнително заплащане);
  • Присъствие на наш специалист при генериране на първото ДДС с програмата (без допълнително заплащане).
  • Вижте, 7-те най уникални фунционалности на софтуера в този кратък филм:

"Счетоводство+" може да се инсталира на Windows 7,8 и 10, с инсталатор който трябва да свалите от един от долните линкове. Изберете съответния инсталатор в зависимост от това дали операционната ви система е 32-битова или 64-битова:

Инсталатор SQL 2014 Win 32 bit или Win 64 bit

Допълнителни инструкции

Как да разбера дали моят Windows e 32 или 64 bit

За проверка на версията на операционната ви система прегледайте инструкциите на Microsoft тук

Пример за работа със Счетоводство+.

Свали от ТУК.

390Първо работно място

A Цена за първи 12 месеца

130 Всяко следващо работно място

AЦена за първи 12 месеца

350Първо работно място

AЦена за следващи 12 месеца

120Всяко следващо работно място

AЦена за следващи 12 месеца

* Цената е БЕЗ начислен ДДС!