Счетоводен и ТРЗ Софтуер - БулМар Офис

След 14 години работа успяхме да превърнем BulMar Office в еталон за счетоводен и ТРЗ софтуер с гарантирано развитие, който да задоволява всички счетоводни, управленски и информационни нужди на достъпна цена. Днес BulMar Office е основният инструмент за работа в Счетоводна къща Крестън БулМар, първа в България получила сертификат за качество ISO 9000, и се използва от над пет хиляди потребители в цялата страна. Екипът ни е първият и все още единствен, който провежда регулярни срещи с потребителите на своя софтуер, за да планира развитието му съобразно техните нужди. Особено сме горди, че 90% от продажбите ни са от препоръки на нашите клиенти.

пакет

Счетоводна Къща

Комплексно решение за счетоводни къщи. Включва модули Счетоводство, ТРЗ и Личен Състав, Видео семинари, Калкулация на счетоводен труд, Склад, Фактуриране ...

Виж още

модул

Счетоводство +

Специализиран софтуер за водене на счетоводство. Финансови доклади, специализирани за дейността на счетоводни къщи. Без ограничения в брой фирми..

Виж още

модул

ТРЗ и ЛС

Предназначен за обработка на работни заплати (пейрол) и личен състав, приложим за всички категории труд в неограничен брой фирми, за неограничен брой персонал...

Виж още

пакет

Малка Фирма

Комплексно решение за малки фирми. Включва модули Счетоводство, ТРЗ и ЛС, Видео семинари по счетоводство, Склад, Фактуриране, Ежемесечен данъчен бюлетин...

Виж още

модул

Счетоводство

Счетоводен софтуер за водене на неограничен брой фирми, от неограничен брой оператори, за неограничен брой финансови години.

Виж още

модул

Склад

Управление и отчетност на складове на едро и дребно на неограничен брой фирми и неограничен брой обекти към тях.

Виж още

модул

Фактуриране

Издаване на всички видове първични счетоводни документи в електронен вид.

Виж още

още

Други модули

Каса - следене на касови наличности. Банка - издаване на банкови платежни нареждания.

Виж още