Имате затруднения с отчитането в ПИС на НЗОК?

Разгледайте нашия софтуер и ще се убедите, че има и лесен начин.

Основни предимства на програмата

- Бързо и лесно създаване на месечен електронен отчет (XML) - Бързо и лесно създаване на спецификация и месечен отчет - Бързо и лесно създаване на фактури към РЗОК - Подготовка на pdf отчетите с един клик - Автоматично подписване с електронен подпис на отчетите за ПИС - Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК - Бързо обработване на първичните медицински документи (попълване и отпечатване) - Множество контроли за предпазване от грешки при въвеждане на информацията - Голямо разнообразие от допълнителни справки - Голям набор от предварително въведени номенклатури - Възможност за работа със собствени диагнози - Отпечатване на първичните медицински документи - Автоматична проверка на здравноосигурителния статус на пациента в НАП - Възможност за работа на един компютър или в мрежа (групови практики) - Контрол върху достъпа до информация в програмата по потребители - Автоматично архивиране на данните - Автоматично актуализиране през Интернет

Улеснения при работа

- Бърз достъп до досието на даден пациент - на един екран: данни за прегледи - орален статус и извършени дейности по пакети, осигурителен статус, издадени документи и други; - Въвеждане на диагноза по МКБ 10 с изписване на няколко букви от нея; - Създаване на 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' към РЗОК с вградена проверка за коректност на отчитаните данни; - Равностойна работа с мишка и клавиатура;